Palveteemad igaks nädalaks

Lae alla ettevõtmist ja teemade kirjeldust sisaldav infoflaier siit.

NÄDAL #1 1.-7. jaanuar

Jeesuse Issandaks kuulutamine: Meie Issanda Jumala armastamine kogu südamest, hingest ja jõust ning kõikide ebajumalate kõrvale heitmine.

NÄDAL #3 15.-21. jaanuar

Identiteedi taastamine: Inimesed on loodud Jumala näo järgi, seega palume, et Issand tervendaks Balti riikides kõik haavad ja tooks ilmutuse sellest, kuidas Tema näeb igat rahvast. Mis on iga rahva eesmärk, milleks ta on loodud?

NÄDAL #5 29. märts – 4.veebruar

Kogudus: palvetame iga pastori ja juhi eest Kristuse Ihus. Palume, et uued kogudused võiksid tekkida ja värske nägemus ja vägi esile tulla. Üksmeel Kristuse Ihus, minevikus purunenud suhete taastamine ja uute viiside leidmine, kuidas töötada koos Kuningriigi heaks.

NÄDAL #7 12.-18. veebruar

Valitsus: palvetame juhtide pärast, kes on meelevalla positsioonidel. Et Balti riikides valitseks õiguse, tarkuse ja tõe vaim. Palvetame piiride turvalisuse pärast ja et kehtestavad seadused oleks õiglased.

NÄDAL #9 26. veebruar – 4. märts

Majandus, äri, teadus, tehnoloogia ja põllumajandus: palvetame uute loovate ideede esiletuleku pärast kõikidel nendel aladel. Et õitseng ja õnnistused võiksid Baltimaades kasvada.

NÄDAL #11 12.-18. märts

Mood, kunst, sport ja meele-lahutus: palvetame, et Jumala ilu, loovus ja suurepärasus võiksid olla nende alade aluseks, et läbi nende saaks edasi antud elu ja terviklikkus.

NÄDAL #13 26. märts – 1. aprill

Armastus oma naabrite ja elukoha vastu: palvetame vaeste, vajaduses olijate, leskede, orbude, võõramaalaste, sõltlaste, vaenlaste, teiste etniliste gruppide ja vangide eest.

NÄDAL #15 9.-10. aprill

Kutsume Püha Vaimu tegema oma tööd Baltikumis ja pühendame ning kuulutame need riigid Tema omaks ka järgnevaks 100 aastaks.

NÄDAL #2 8.-14. jaanuar

Tänamine: Kiituse ja tänulikkuse väljendamine selle eest, mis Issand on teinud meie eludes ja Baltikumis.

NÄDAL #4 22.-28. jaanuar

Ärkamine Baltikumis: Palvetame, et inimesed muutuksid teadlikuks Jumalast, et neil tekiks patutundmine, et nende südamed pöörduksid meele-paranduses ja alistumises. Palvetame, et evangeeliumi kuulutamine oleks väeline ja et kristlaste elud annaksid sellest tunnistust.

NÄDAL #6 5.-11. veebruar

Lapsed ja noored: et meie järgmised põlvkonnad siseneksid Jumala poolt määratud plaani. Palvetame kaitset igasuguse kurjuse eest ning tarkust vanematele rajada oma lastele tugevat alust. Et paljud võiksid juba noorena tunda Issandat ja käia Issanda teedel.

NÄDAL #8 19.-25. veebruar

Haridus: palvetame kõikide õpetajate eest ja et seadustel ning strateegiatel oleks kasulik mõju koolidele.

NÄDAL #10 5.-11. märts

Meedia ja kommunikatsioon: palvetame, et tõde, ausameelsus ja puhtus saaksid filmide, muusika, raadio, televisiooni, ajalehtede, ajakirjade ja kõikide muude meediaväljaannete standardiks.

NÄDAL #12 19.-25. märts

Tervis, keskkond, puhkus: palvetame, et kogu loodu (ka loodus ja selle ressursid) ja meie enda füüsilised ihud oleksid jätkusuutlikult hoitud ja hoolitsetud.

NÄDAL #14 2.-8. aprill

Ümbritseme õnnistuse ja armastusega Balti riikide naabreid: palvetame rahvaste ja riikide eest, mis ümbritsevad Balti riike (Soome, Venemaa, Poola, Valgevene jne).